ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash

Hier komen de meest verrassende én blijvende oplossingen uit voort!

Actie-onderzoek

Hoe vaak gebeurt het niet dat dure onderzoeken en adviezen in de la belanden. Zonde! Zoek je naar:

  • Oplossingen die wél beklijven?
  • Werkelijke betrokkenheid van deelnemers in een veranderproces of in een project?
  • Actieve co-creatie van actieplannen?

Dan is actie-onderzoek misschien een interessante aanpak voor je. Actie-onderzoek kenmerkt zich door:

  • Community up werken: alle perspectieven van uiteenlopende betrokkenen worden meegenomen, zodat gezamenlijk begrip van het vraagstuk groeit.
  • Talent en asset based: eigen talenten en middelen die in het netwerk aanwezig zijn worden in kaart gebracht en vormen belangrijke pijlers onder de te formuleren acties.
  • Eigenaarschap: er wordt toegewerkt naar concrete stappen die voortkomen uit de eigen ideeën, visies en oplossingsrichtingen die deelnemers zelf inbrengen. Dit bevordert eigenaarschap en zorgt voor blijvende impact.

In 3 – 4 maanden breng ik als actie-onderzoeker een (complex) speelveld in kaart en begeleid ik betrokken naar een eigen, gedragen actieplan rondom een gedeeld vraagstuk. Mijn opleiding tot actie-onderzoeker volgde ik bij 7Senses.

© Hart en Hoofd 2020