ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash

Hier komen de meest verrassende én blijvende oplossingen uit voort!

Actie-onderzoek

Hoe vaak wordt er niet geld uitgegeven voor onderzoek, maar belandt het advies in de la? De reden daarvoor is dikwijls dat belangrijke invalshoeken niet meegenomen zijn. Het resultaat is onvoldoende draagvlak. Actie-onderzoek brengt het hele veld in beeld en sluit aan op de intrinsieke motivaties van stakeholders om in actie te komen. Actie-onderzoek is uitstekend geschikt om oplossingen te genereren voor vraagstukken die in een buurt, wijk, organisatie of in keten leven.

Actie-onderzoek kenmerkt zich door:

  • Community up werken, alle perspectieven van alle relevante stakeholders worden meegenomen. De beleidsmakers, de uitvoerders, het moet voor iedereen kloppen om tot blijvende actie te komen.
  • Talent and asset based: welke wensen, visies, verlangens leven bij de betrokken stakeholders rondom het vraagstuk en welke bronnen en middelen zijn er beschikbaar om deze wensen te realiseren?
  • Eigenaarschap bij de stakeholders zelf, die zich herkennen in de gemaakte analyse, en zelf initiatieven en acties selecteren en uitvoeren, gebaseerd op wat in het actie-onderzoek naar voren is gekomen.

    In 3-4 maanden werk ik met breng ik als actie-onderzoeker een (complex) speelveld in kaart en begeleid ik stakeholders naar een concreet actieplan.